Saturday, November 18, 2006

Kompromitovanje jedne vikipedijanske zajednice

Ono što sam još pre neku godinu pretpostavio da će se dogoditi na Vikipediji, upravo se događa. Na našu sreću, glavni akteri nismo mi, iz južnoslovenskog dela Balkana, već bliski nam komšiluk.

Pre ili kasnije, bilo je očigledno, globalna vikipedijanska zajednica će se konstituisati u globalni kulturni pokret. Ovi dani su upravo vreme kada se to događa. Konstituisanje globalne zajednice podrazumeva i stvaranje mehanizama za rešavanje "lokalnih" i "regionalnih" problema od strane globalne zajednice kada za to ne postoji spremnost konkretne zajednice ili više konkretnih zajednica. U ovom trenutku za to ne postoje mehanizmi, ali je očgiledno da se počinju stvarati.

U ovom trenutku, dobro konstituisana zajednica unutar vikipedijanskih odnosa ima ne samo pravo da raspolaže resursima svojih projekata, već predstavlja i određenu političku snagu u globalnim vikipedijanskim odnosima. Do skora je to bilo neprikosnoveno, ali je očigledno da se stvari upravo ovih dana menjaju.

Za one koji nisu upućeni, Rumuni i Moldavci imaju sličan odnos kao Srbi i Crnogorci, sa izvesnim varijacijama koje se ogledaju u tome da je u Moldaviji unitaristički blok ipak jači nego u Crnoj Gori. Tako je Akademija nauka Moldavije rekla da je jedini jezik kojim Moldavci govore, zapravo, rumunski, a ne moldavski jezik; u Moldaviji je odbačena ćirilica i njen znatno fonološkiji pravopis u odnosu na rumunski.

Ipak, bilo bi previše jednostavno kada bi se na tome završilo. Postoji i Pridnjestovlje ili Transnitrija. U pitanju je ocepljeni deo Moldavije sa leve strane reke Dnjestar i okružena je ostatkom Moldavije i Ukrajinom. Nisam previše upućen u tu problematiku, ali je očigledno da tamo ima po, otprilike, 30% Rusa, 30% Ukrajinaca i 30% Moldavaca. Da li to tamošnji Moldavci žele ili ne, ali zvanični pravopis u Pridnjestovlju je onaj ćirilički.

Jedan mladi Amerikanac (ima 16-17 godina), Mark Vilijamson, poznat našim zajednicama po neslanoj šali podrške stvaranju zlatiborske Vikipedije (jednom ću o ovom fenomenu detaljnije), ovog puta se nije neslano šalio i svojom upornošću je uspeo da skrene pažnju globalnoj zajednici na vrlo bahato ponašanje rumunskih Vikipedijanaca u odnosu na moldavsku Vikipediju , koju gotovo niko tada nije uređivao.

Da o nekim stvarima nema glasanja, pokazao je upravo taj slučaj. Lično sam preporučio nekoliko puta da se napravi softversko prevođenje iz moldavske ćirilice u rumunsku latinicu, ali čak i rumunski Vikipedijanci najotvorenijeg uma jednostavno kao da zaboravljaju da se softver može menjati. Da ne pričam o ostalima: malo ih je bilo koji čak i tu ideju nisu dočekali na nož. Po najvećem broju njih, Vikipedija na moldavskoj ćirilici ne sme postojati.

Pritom, upravo je zajednica sa rumusnke Vikipedije uzela sebi za pravo da odlučuje o tome šta će se dešavati sa drugom Vikipedijom. Ustanovili su pravila kao što su "o zatvaranju moldavske Vikipedije mogu glasati samo saradnici moldavske [koji gotovo da ne postoje] i rumunske Vikipedije" i sl. Još kad bi ostali sisali vesla...

Na osnovu svih tih događaja, slučaj moldavske Vikipedije i zajednice sa rumunske Vikipedije postaće nesumnjivo presedan na osnovu kog će se rešavati budući slučaji. Makar koliko bilo jasno o kakvom se ponašanju radi (npr. dva [prvo i drugo] od brojnih vandalizovanja Glavne strane moldavske Vikipedije; primetite da je drugi vandalizam napravio saradnik sa administratorskim privilegijama koji je 16. novembra 2006. beskonačno blokiran od strane francuskog stjuarda Jana), vrlo dugo je najveći deo zajednice to samo posmatrao. Rumunska vikipedijanska zajednica je bila dovoljno istrajna u vandalizovanju moldavske Vikipedije, da je to, konačno, ovih dana dalo rezultate u reorganizaciji globalne zajednice i stvaranju presedana na osnovu kog će se rešavati opstrukcije u kojima učestvuju cele zajednice.

Još od kada sam sredinom 2004. godine počeo da radim na srpskoj Vikipediji, bilo je jasno da će doći vreme kada će se kad-tad početi sa rešavanjem takvih problema. I ono što smatram svojim velikim uspehom u gradnji Vikipedije jeste da, kako stvari stoje, u takvu poziciju neće stići ni srpska ni hrvatska vikipedijanska zajednica. Radili smo na tome dve i po godine i uspeli.

A rumunska vikipedijanska zajednica je do te mere iskompromitovana -- da je sada upitno i hoće li se moldavska Vikipedija uopšte spajati sa rumunskom, pa makar i sada pristali na konverziju sa ravnopravnim učešćem obe ortografije.

No comments: